Neem contact op voor meer informatie!

Gebruik het onderstaande contactformulier voor al uw vragen of verzoeken.


We horen graag van u.

 
 
 
 
 
 
 

Suntec Zonwering Den Haag

Juliana van Stolberglaan 236

2595 CN Den Haag

070 383 73 62

info@zonwering-suntec.nl

Suntec Zonwering Den Haag

Juliana van Stolberglaan 236

2595 CN Den Haag

070 383 73 62

info@zonwering-suntec.nl


Openingstijden

ma-za 0900-1800

Op afspraak geopend.

    


Contactformulier

www.twimbo.nl

www.linktoevoegen.nl

www.internet-marketing-online.nl

www.linkexplorer.nlPrivacy verklaring


Suntec Haaglanden, gevestigd aan Juliana van Stolberglaan 236


2595 CN Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:


www.zonwering-suntec.nl Juliana van Stolberglaan 236


2595 CN Den Haag 070 383 73 62E.W. Wulfinghoff is de Functionaris Gegevensbescherming van Suntec Haaglanden zij is te bereiken via info@zonwering-suntec.nlPersoonsgegevens die wij verwerken


Suntec Haaglanden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam


- Adresgegevens


- Telefoonnummer


- E-mailadresBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zonwering-suntec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Suntec Haaglanden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


- Om goederen en diensten bij u af te leverenGeautomatiseerde besluitvorming


Suntec Haaglanden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Suntec Haaglanden) tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Suntec Haaglanden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Personalia, adres, telefoonnummer en emailadres: Deze bewaren we zolang u klant bent, jaarlijks worden deze gegevens gecontroleerd en zo nodig verwijderd.Delen van persoonsgegevens met derden


Suntec Haaglanden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Suntec Haaglanden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Suntec Haaglanden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Suntec Haaglanden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zonwering-suntec.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Suntec Haaglanden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen


Suntec Haaglanden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zonwering-suntec.nl. Suntec Haaglanden heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:


-Het gebruik van wachtwoorden


-Beveiligde internetverbinding


-Beveiligd back up beleid